28 дек. 2012 г.

Strategia dezvoltării sportului moldovenesc până în anul 2020

Ministerul Tineretului şi Sportului, Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, mai multe personalităţi de vază din lumea sportului au elaborat proiectul Strategiei de dezvoltare a culturii fizice şi sportului în Republica Moldova, pentru anii 2013-2020.
- Demult se impunea necesitatea unei strategii în acest domeniu. Lumea sportului s-a implicat activ în elaborarea documentului şi le suntem recunoscători tuturor celor care au stat la baza strategiei date, a precizat Ministrul Tineretului şi Sportului.
De notat că coordonator al proiectului Strategiei de dezvoltare a culturii fizice şi sportului în Republica Moldova, pentru anii 2013-2020, este Veaceslav Manolachi, rector USEFS, doctor habilitat, doctor universitar, maestru al sportului şi antrenor emerit al Republicii Moldova, iar la elaborareadocumentului au mai contribuit Ion Cebanu, ministru al tineretului şi sportului, Octavian Bodişteanu, viceministru al tineretului şi sportului
Strategia dezvoltării culturii fizice şi sportului în perioada 2013-2020 este elaborată în scopul executării indicaţiei Guvernului Republicii Moldova numărul 1113-659 din 10 august 2012 cu privire la procesul de educaţie sportivă şi promovarea sportului în ţară.
Scopul elaborării prezentului document constă în identificarea direcţiilor şi a metodologiilor de asigurare a dezvoltării culturii fizice şi sportului în perioada 2013- 2020, a promovării, în rîndul populaţiei ţării noastre, a unui mod de viaţă sănătos şi a formării unor factori motivaţionali pentru practicarea sistematică a exerciţiilor fizice; în eficientizarea mijloacelor de fortificare a sănătăţii în procesul de educare a tinerei generaţii; în creşterea competitivităţii sportului moldovenesc; în profilaxia fenomenelor sociale negative, fapt ce va contribui la dezvoltarea social-economică şi la sporirea calităţii vieţii populaţiei.